Chính sách bảo hành

Thực phẩm chức năng Mixter Fos không áp dụng chính sách bảo hành.

Trên mỗi sản phẩm có in Hạn sử dụng của nhà sản xuất.